Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKrálíkyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Králíky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KrálíkyStrategický plán rozvoje města Králíky 2018-2026 [akt. 2023]
1.1.2 Zlepšit komunikaci s místními podnikateli viz dokument »
1.2 .1 Zpracovat komunikační strategii města (i v oblasti cestovního ruchu) viz dokument »
1.2 .2 Zvýšit atraktivitu města, rozšířit nabídku aktivního trávení volného času viz dokument »
1.3.5 Postupně obnovovat a rozšiřovat síť vodovodů a kanalizací viz dokument »
1.3.6 Obnovovat veřejné osvětlení a snižovat jeho energetickou náročnost viz dokument »
2.1.1 Udržovat a revitalizovat parky a veřejná prostranství viz dokument »
2.1.3 Adaptovat město na změny klimatu viz dokument »
2.3.2 Revitalizace veřejných budov viz dokument »
2.3.3 Zefektivnit správu a provoz objektů ve vlastnictví města viz dokument »
3.2.2 Podporovat výchovu a osvětu obyvatel viz dokument »
4.1.1 Zvyšovat dostupnost a transparentnost veřejné správy v souladu s novou komunikační strategií města viz dokument »
4.1.2 Zefektivnit služby úřadu zaváděním moderních konceptů a postupů veřejné správy, vč. zajištění vyšší míry participace občanů na řízení města viz dokument »
4.1.3 Pravidelně aktualizovat strategické dokumenty, koncepce, právní předpisy a pasporty viz dokument »
4.2.1 Prohlubovat a rozšiřovat spolupráci s místními spolky i ostatními municipalitami v regionu i se zahraničními partnerskými městy viz dokument »
4.3.1 Realizovat doporučená opatření vyplývající z dokumentu "Střednědobý výhled města Králíky s analýzou financí a ratingem" z roku 2021 viz dokument »

Koncepce

Znak KrálíkyKomunikační strategie města Králíky 2023-2027
1.1 Zajistit transparentnost rozhodovacích procesů samosprávy města viz dokument »
1.2 Zvýšit participaci občanů na správě města viz dokument »
1.3 Zlepšit image města viz dokument »
1.4 Zvýšit včasnou dostupnost informací o dění ve městě viz dokument »
1.5 Zlepšit propagaci města a jeho zajímavost pro turisty viz dokument »
Znak KrálíkyStrategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022
1.1 Rozvoj lidských zdrojů viz dokument »
1.2 Elektronizace výkonu agend viz dokument »
1.3 Bezpapírový úřad viz dokument »
1.4 Rozvoj služeb eGovernment viz dokument »
1.5 Otevřenost a transparentnost viz dokument »
1.6 GIS a mapové podklady viz dokument »
1.7 Jednotný ekonomický informační systém viz dokument »
1.8 Helpdesk a Service Desk viz dokument »
1.9 Důvěryhodnost a bezpečnost IS MěÚ Králíky viz dokument »
TISK
i