Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKrálíkyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Králíky

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KrálíkyStrategický plán rozvoje města Králíky 2018-2026
3.4 Modernizovat veřejné osvětlení viz dokument »
10.1 Zvyšovat dostupnost a transparentnost veřejné správy viz dokument »
10.2 Zefektivnit služby úřadu zaváděním moderních konceptů a postupů veřejné správy viz dokument »
11.1 Prohlubovat a rozšiřovat spolupráci s organizacemi, obcemi a se zahraničními partnery viz dokument »

Strategický dokument

Znak KrálíkyStrategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022
1.1 Rozvoj lidských zdrojů viz dokument »
1.2 Elektronizace výkonu agend viz dokument »
1.3 Bezpapírový úřad viz dokument »
1.4 Rozvoj služeb eGovernment viz dokument »
1.5 Otevřenost a transparentnost viz dokument »
1.6 GIS a mapové podklady viz dokument »
1.7 Jednotný ekonomický informační systém viz dokument »
1.8 Helpdesk a Service Desk viz dokument »
1.9 Důvěryhodnost a bezpečnost IS MěÚ Králíky viz dokument »
TISK
i