Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Králíky

Rozbalit detaily

Strategie rozvoje a bezpečnosti ICT město Králíky 2017-2022

1. ARCHITEKTURA CÍLOVÉHO STAVU

1.1 Rozvoj lidských zdrojů

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
Popis / Komentář:
Zavedení systému trvalého vzdělávání zaměstnanců MěÚ Králíky:
▪ v informační gramotnosti,
▪ v oblasti využití, vyhledání a zpracování existujících dat,
▪ v oblasti ochrany osobních údajů.
▪ Zavedení systému trvalého vzdělávání zaměstnanců odboru OOS v oblasti nových technologií,
kybernetických hrozeb a dalších odborných znalostí.
▪ Zavedení systému vstupního vzdělávání nových zaměstnanců v užívání IS MěÚ Králíky.

1.2 Elektronizace výkonu agend

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
Popis / Komentář:
▪ Analýza a vyhodnocení vhodnosti a potenciálu k integraci, centralizaci a sjednocení informačních systémů v rámci MěÚ Králíky, tak mezi MěÚ Králíky a zřizovanými organizacemi. ▪ Integrace, centralizace a sjednocení informačních systémů MěÚ Králíky a zřizovaných organizací. ▪ Elektronizace oběhu dokumentů, včetně Workflow a Document Management Systému, zavedení elektronického podpisu, zavedení centrální spisové služby MěÚ Králíky včetně metodické a... »

1.3 Bezpapírový úřad

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
Popis / Komentář:
▪ Elektronizace oběhu dokumentů, včetně Workflow a Document Management Systému, zavedení
elektronického podpisu, zavedení centrální spisové služby.
▪ Elektronizace podkladů a jednání Rady a Zastupitelstva MěÚ Králíky.
▪ Definice strategie tisku a zavedení systému sledování tisků zaměstnanců.

1.4 Rozvoj služeb eGovernment

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
Popis / Komentář:
▪ Aktivní účast v pracovních skupinách a odborných sdruženích

1.5 Otevřenost a transparentnost

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě
Popis / Komentář:
▪ Provedení inventury a analýzy současného stavu informačních portálů MěÚ Králíky. ▪ Stanovení variant dalšího provozu, integrace a provázanosti informačních portálů MěÚ Králíky. ▪ Do smluvních ujednání s externími provozovateli součástí IS MěÚ Králíky zakotvit problematiku vlastnictví domén, dat a zdrojových kódů. Požadavky zavést do interních směrnic. ▪ Portál k prezentaci dat MěÚ Králíky pro volné využití (Open Data).... »

1.6 GIS a mapové podklady

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
Popis / Komentář:
▪ Zpracování variantní strategie rozvoje GIS (posouzení výhodnosti provozu GIS ve spolupráci
s Krajským úřadem nebo nezávisle).
▪ Další rozvoj GIS a rozšíření v SW i HW oblasti.
▪ Integrace GIS s mapovými podklady všech útvarů.

1.7 Jednotný ekonomický informační systém

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
Popis / Komentář:
▪ Provedení analýzy struktury, rozsahu, kvality a vypovídací hodnoty stávajících ekonomických dat.
▪ Studie proveditelnosti zajištění ekonomických dat v požadované kvalitě.
▪ Zajištění financování.
▪ Rozhodnutí o přistoupení k realizaci.
▪ Pilotní ověření.
▪ Plošné zavedení.

1.8 Helpdesk a Service Desk

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě
Popis / Komentář:
▪ Zprovoznění HelpDesk a ServiceDesk

1.9 Důvěryhodnost a bezpečnost IS MěÚ Králíky

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
Popis / Komentář:
▪ Systém důvěryhodnosti a bezpečnosti bude udržen v současném rozsahu a dále rozvíjen. ▪ Nově budované informační systémy Města Králíky a MěÚ Králíky budou zahrnuty do systému ISMS. ▪ Osvěta a vzdělávání uživatelů v oblasti informační bezpečnosti. ▪ Rozvoj technologického centra Města Králíky v orientaci na zabezpečení provozu definovaných významných informačních systémů v prostředí MěÚ Králíky.... »

TISK
i