Králíky
Znak Králíky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Králíky

Rozbalit detaily

Komunikační strategie města Králíky 2023-2027

1. Cíle strategie

1.1 Zajistit transparentnost rozhodovacích procesů samosprávy města

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby

1.2 Zvýšit participaci občanů na správě města

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

1.3 Zlepšit image města

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.4 Zvýšit včasnou dostupnost informací o dění ve městě

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby

1.5 Zlepšit propagaci města a jeho zajímavost pro turisty

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
XV.c propagace a marketing kultury
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i