Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Zdravotní plán města Kopřivnice 2024-2026

1. ZDRAVÍ MLADÝCH

1.1 Budou podporovány aktivity podporující správný (zdravý) životní styl dětí a mládeže

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Podpora a propagace správné výživy dětí a mládeže

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu

1.3 Rozvoj pohybových aktivit vč. posílení aktivní mobility

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

2.1 Bude zvýšena informovanost o programech aktivního stárnutí, sociálních službách i paliativní péči

Deskriptory:
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel

2.2 Budou podporovány programy pro aktivní život seniorů

Deskriptory:
VIII.d aktivní stárnutí obyvatel
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel

2.3 Bude posílena sounáležitost napříč generacemi a v rodinách

Deskriptory:
XIII.d zdravé stárnutí obyvatel

3. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

3.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na správný životní styl obyvatel

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.2 Bude posílena prevence nemocí

Deskriptory:
XIII.e nemocnost a úrazovost
XIX.d zdravotní pojištění
XIX.f nemocenské pojištění

4. PREVENCE ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

4.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci užívání alkoholu, tabáku a drog u dětí a mládeže

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu

4.2 Zlepšit stav a bezpečnost lokalit se zvýšeným výskytem sociálně patologických jevů

Deskriptory:
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality

5. ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

5.1 Minimalizovat negativní vlivy na životní podmínky/prostředí

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.g omezování hluku a vibrací

5.2 Rozvoj města bude dbát na zlepšení místních životních podmínek pro obyvatele

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.g omezování hluku a vibrací
TISK
i