Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kopřivnice

Zdravotní plán města Kopřivnice 2020-2022

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Kopřivnice
Datum schválení
27.2.2020
Doba platnosti
2020 - 2022
TISK
i