Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Priorita"

Rozbalit detaily

Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025

1. Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města

1.1 Zvýšení zapojení co nejširší veřejnosti včetně handicapovaných

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Zvýšení kvality tělovýchovy na školách

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2. Výkonnostní sport

2.1 Podpora sportovních oddílů pracujících s mládeží

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3. Prioritní a preferované sporty

3.1 Podpora sportovních klubů

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.2 Zajištění zázemí pro výkonnostní sport

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4. Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici

4.1 Podpora sportovních akcí

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

5. Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města

5.1 Zvýšení informovanosti

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

5.2 Marketing zacílený na občana a na turistu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

5.3 Rozšiřování nefinančních služeb

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

6. Sportovní infrastruktura

6.1 Movitý majetek

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

6.2 Nemovitý majetek a stavby

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

6.3 Spolupráce se soukromým sektorem

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
TISK
i