Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Kopřivnice
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2016 - průběžně
TISK
i