Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kopřivnice

"10P" - Kopřivnice - Největší priority definované 20.5.2013 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2013 2014
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Modernizace koupaliště [F.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce hudebních teras u závodního klubu v městském parku + vybudování centrálního dětského hřiště 2010, 2013 [I.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dostavba domova pro seniory 2009,2010,2011,2012,2013 [E.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Motivace městské hokejové ligy dotací (i nefinanční - volné hodiny na sportovišti) [F.1.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Stavba discgolfového hřiště (nad koupalištěm, vedle VOŠ) [F.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka (modernizace vybavení vč. sport. hřiště) 2011, 2013 [D.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajištění informací o možnostech praxí a brigád pro studenty a absolventy v místních firmách [A.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Doplnění mobilní zeleně a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule) v centru města 2013 [I.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pokračování protidrogové prevence ve školách – dlouhodobé programy 2012,2013 [E.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšení bezpečnosti chodců u prodejny „Potraviny u LACINY“ na ul. Husově 2013 [G.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšení informovanosti o možnostech využití sportovišť [A.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pořízení kompostérů a dalších nádob na bioodpad (i pro bytové domy) 2012, 2013 [C.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rozšíření nabídky knihovny o nové žádané tituly 2012 [D.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Volnočasové a vzdělávací aktivity pro handicapované 2013 [E.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pořízení 2. mobilní kamery (hlídání nových investic – ul. Štefánikova, hřiště) 2013 [E.4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Realizace infokampaně o mobilním telefonním čísle na Městskou policii Kopřivnice (ne 156) 2013 [E.4.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Umožnit občerstvení v kině (popcorn, ...) [F.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Úklid a úprava pozemků (u ČSAD) mezi garážemi a firmou JAPSTAV 2013 [I.1.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2013-2014) - 20.5.2013

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i