Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kopřivnice

"10P" - Kopřivnice - Největší priority definované 23.5.2012 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2012 2013
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Dostavba domova pro seniory 2009,2010,2011,2012 [E.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Bezúplatné zpřístupnění sportovišť pro organizace, sportovce, mládež (letní stadion, hřiště ...) 2012 [F.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšení kapacity parkování na ul. Pod Zahradami (za č.p. 1296) a na ul. Kadláčkově (nevyužitá plocha hřiště) 2012 [G.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšení bezpečnosti a veřejného pořádku na sídlišti Sever „u malého Tesca“ [E.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Postupná rekonstrukce/modernizace městských sportovišť (bezpečnost) 2011, 2012 [F.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešení bezpečnosti cesty Kopřivnice / Štramberk – K Očnímu 2012 [G.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Tréninkové zaměstnání pro nepřizpůsobivé občany [E.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšení protidrogové prevence ve školách – dlouhodobé programy [E.4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Klub pro mladé od 15 let 2012 [F.2.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pořízení kompostérů a dalších nádob na bioodpad 2012 [C.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Elektronická evidence podnětů občanů podaných na MÚ 2012 [A.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Registrace uživatelů diskuzního fóra na webu města (neanonymní příspěvky) 2012 [A.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Ořez stromů ohrožujících dětská hřiště [C.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rozvoj multikulturní výchovy, globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy na školách [D.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vyšší propojenost škol s praxí [D.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce domu č. p. 320 na ul. České – výtahy (bývalá DPS) 2012 [E.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora vzniku nové terénní sociální služby – „podporované bydlení“ pro různé cílové skupiny (osoby se zdravotním postižením, tréninkové byty, ...) [E.5.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Umožnit občerstvení v kině (popcorn, ...) [F.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2012-2013) - 23.5.2012 Dokument ke stažení [1010.1 kB, PDF]

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i