Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kopřivnice

"10P" - Kopřivnice - Největší priority definované 19.5.2011 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2011 2012
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské 2009,2010,2011 [G.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Postupná rekonstrukce městských sportovišť 2011 [F.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vysazování pásů ochranné zeleně proti prašnosti 2011 [C.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Rekonstrukce ZŠ Emila Zátopka 2011 [D.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dostavba domova pro seniory 2009,2010,2011 [E.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dovybavení klubovny místní pionýrské skupiny 2011 [F.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešení parkování na sídlišti Sever 2011 [G.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zjednosměrnění vybraných ulic na Sídlišti Sever 2011 [G.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřízení ekologické městské hromadné dopravy 2011 [G.4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora levných táborů a dalších prázdninových aktivit pro mládež 2011 [F.1.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora a rozvoj vícestupňového bydlení (azylový dům, ubytovna, sociální a startovací byty, dům s pečovatelskou službou, …) 2011 [I.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřízení front-office na úřadě 2011 [A.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Omezení hlukové zátěže ve městě 2011 [C.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vybavení zahrady nové mateřské školy při ZŠ 17. listopadu 2011 [D.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřízení sportovního zázemí pro seniory 2011 [E.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zřízení terapeutické skupiny pro osoby vyléčené ze závislostí 2011 [E.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2011-2012) - 19.5.2011

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i