Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Kopřivnice

Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2011-2012)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Kopřivnice
Garant za instituci
Odbor rozvoje města
Datum schválení
19.5.2011
Doba platnosti
2011 - 2012
TISK
i