Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

"10P" - Kopřivnice - Největší priority definované 19.5.2010 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2010 2011
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Rekonstrukce ulice Štramberská/Štefánikova [G.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešení nevyhovujícího technického stavu městských sportovišť [F.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Revitalizace sadu Edvarda Beneše (prostranství a budovy) pro volnočasové aktivity včetně dětského hřiště [I.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora bydlení pro mladé - zachování a revitalizace stávajícího byt. fondu města [I.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Modernizace vzdělávacího zařízení na Kletné [F.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Častější svoz bioodpadu a tříděného odpadu [C.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Budování infrastruktury (inženýrských sítí) pro vznik rodinných domů v místních částech [I.3.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Sociální rehabilitace - dílna pro dlouhodobě nezaměstnané [E.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dovybavení mateřského centra Klokan, vznik poradny (cvičení těhotných, laktační poradna, cvičení kojenců) [E.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Regenerace zeleně na sídlišti Korej a náměstí TGM [C.2.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Intenzivnější terénní práce zaměstnanců MÚ [A.1.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vznik nové obřadní síně [A.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vznik sociálních tréninkových bytů - návaznost na azylový dům [E.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Úprava vjezdu v místní části Mniší u domu č. 74 včetně chodníku (začlenit do projektové přípravy chodníku v MČ [G.1.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2010-2011) - 19.5.2010

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i