Klatovy
Znak Klatovy

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKlatovyRozvojové záměry › Strategické dokumenty  

Klatovy

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i
Web ke strategiím

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategie rozvoje města Klatovy 2017-2025 2017 2025
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku 2014‐2019 2014 2019
Plán rozvoje sportu města Klatovy (2021) 2021 --
Strategie cestovního ruchu města Klatov (2021) 2021 --
Strategie Smart City Klatovy (2021) 2021 --
Dokumentů: 4

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Generel dopravy města Klatovy (2021) 2021 --
Generel zeleně města Klatovy (2021) 2021 --
Koncepce veřejného osvětlení města Klatov (2021) 2021 --
Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení Klatovy (2021) 2021 --
Územní plán Klatovy (2016) [akt. 2018] 2016 --
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 10


..archiv show
TISK
i