KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2021-2027 [akt. 2023]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
odbor regionálního rozvoje, oddělení cestovního ruchu
Datum schválení
27.4.2023
Poslední aktualizace
2023
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Strategie cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021–2027 (dále jen Strategie) je střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu. Strategie stanoví výchozí rámec pro koncepční rozvoj Jihomoravského kraje v oblasti cestovního ruchu, kterým se řídí při svém rozhodování. show
Implementace
Gestorem Strategie je Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor regionálního rozvoje. Naplňování Strategie probíhá prostřednictvím jednotlivých aktivit, které jsou stanoveny na úrovni jednotlivých opatření. show
Výchozí legislativa
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 35 odst. 2, písm. e)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1865/23/Z18
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně jednou ročně neuvedeno
TISK
i