KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
1.3.2018
Doba platnosti
2018 - 2021
Popis dokumentu
Základní střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Konkretizuje strategické cíle a rozvojová opatření ve formě konkrétních aktivit, určuje jejich nositele a stanoví způsob implementace a financování. show
Implementace
Skrze navržená opatření a aktivity, které mají indikátory a své garanty v podobě odborů KrÚ JMK.
Na PR JMK 2018-2021 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
13. zasedání Zastupitelstva JMK, bod č. 57, usnesení č. 993/18/Z13
RTF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano každoročně neuvedeno
TISK
i