KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
17.9.2020
Doba platnosti
2020 - 2030
Popis dokumentu
Dokument napomáhá zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a realizaci priorit v oblasti rodinné politiky kraje. Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030 chce systematicky podpořit rodinu prostřednictvím vzájemně propojených priorit týkajících se všech oblastí života rodiny. show
Implementace
Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030 je naplňována Akčním plánem pro-rodinných aktivit, který Koncepci každoročně konkretizuje. show
Výchozí legislativa
Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030 navazuje na předchozí Koncepci rodinné politiky vytvořenou v roce 2015 a reflektuje Koncepci rodinné politiky ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje usnesením č. 2898/20/Z33
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument je schválen usnesením č. 2898/20/Z33 ze 33. zasedání Zastupitelstva JMK.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 5 let neuvedeno
TISK
i