KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Akční plán Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ pro roky 2022-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
28.4.2022
Doba platnosti
2022 - 2023
Popis dokumentu
AP SRJMK 22–23 podrobně rozpracovává strategickou část SRJMK 2021+ do úrovně jednotlivých aktivit a projektů na základě skutečnosti.
Implementace
Monitoring naplňování AP SRJMK zajišťuje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje formou souhrnné zprávy monitorující období od ledna do prosince 2022, resp. 2023.
AP SRJMK 2022-2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 35 odst. 2, písm. d)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Třetí aktualizaci AP SRJMK 22-23 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 12. zasedání usnesením č. 1060/22/Z12.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne 1× ročně neuvedeno
TISK
i