KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Akční plán Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na roky 2024-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje, oddělení strategického rozvoje
Datum schválení
14.12.2023
Doba platnosti
2024 - 2025
Popis dokumentu
AP SRJMK 2024–2025 podrobně rozpracovává strategickou část SRJMK 2021+ do úrovně jednotlivých aktivit a projektů na základě skutečnosti.
Implementace
Monitoring naplňování AP SRJMK 2024–2025 zajišťuje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje formou souhrnné zprávy monitorující období od ledna do prosince 2024 a 2025.
AP SRJMK 2024-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, § 35 odst. 2, písm. d)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení č. 2305/23/Z22
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano jednou ročně neuvedeno
TISK
i