Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Zdravotní plán města Jilemnice 2018-2021

1. Zdraví mladých

1.1 Zdravý start do života

1.1.1 Podpořit aktivity pro těhotné ženy a kojence
1.1.2 Podpořit aktivity pro rodiny s malými dětmi (do cca 3 let)
Rekonstrukce koupaliště, zeleň, biotopové čištění
1.1.3 Podpořit očkování dětí

1.2 Podpora zdraví pro děti předškolního a školního věku

1.2.1 Podpořit zdravotně výchovné programy ve školách
1.2.2 Podpořit orální zdraví dětí
1.2.3 Podpořit duševní zdraví dětí

1.3 Podpora prevence úrazů

1.3.1 Podpořit preventivní programy zaměřené na prevenci úrazů dětí a mládeže

1.4 Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže

1.4.1 Podpořit organizace pracující s dětmi a mládeží
1.4.2 Podpořit sportování dětí a mládeže
Rekonstrukce koupaliště, zeleň, biotopové čištění

2. Zdraví seniorů

2.1 Preventivní a aktivizační programy pro zdravé stárnutí

2.1.1 Podpořit programy pohybové aktivity pro seniory
Rekonstrukce koupaliště, zeleň, biotopové čištění
2.1.2 Podpořit relaxační aktivity seniorů
Rekonstrukce koupaliště, zeleň, biotopové čištění
2.1.3 Posílit a podpořit osvětové a preventivní programy pro seniory

2.2 Podpora duševního zdraví a prevence demencí

2.2.1 Podpořit informovanost o demencích (Alz. demenci), o prevenci a podpoře rodin pacienta

2.3 Podpora vzdělání seniorů

2.3.1 Podpořit programy finanční gramotnosti pro seniory
2.3.2 Podpora rozvoje IT dovedností seniorů

2.4 Dostupné zdravotní a sociální služby pro seniory

2.4.1 Podpořit setrvání seniorů v domácím prostředí
2.4.2 Podpořit dostatečné pokrytí zdravotními službami pro seniory

2.5 Podpora spolkové činnosti seniorů

2.5.1 Podpora klubu seniorů a jeho aktivit

3. Prevence neinfekčních nemocí

3.1 Prevence chronických neinfekčních nemocí

3.1.1 Posílit a podpořit preventivní a osvětové programy srdečně cévních nemocí
3.1.2 Posílit a podpořit preventivní a osvětové programy nádorů
3.1.3 Posílit a podpořit preventivní a osvětové programy dalších chron. neinf. nemocí

3.2 Posílení znalostí první pomoci u veřejnosti

3.2.1 Zajistit zvýšení znalosti - kurzy první pomoci

3.3 Podpora aktivit vedoucích ke snížení výskytu alergických onemocnění

3.3.1 Podpořit prevenci alergií a protialergické úpravy prostředí

4. Zdravější životní styl

4.1 Podpora a propagace zdravého životního stylu pro veřejnost

4.1.1 Podpořit aktivity zaměřené na kvalitní životní styl obyvatel
4.1.2 Podpora pohybové aktivity populace

5. Zdravější místní životní podmínky

5.1 Bezpečné město

5.1.1 Podpořit vizi “Bezpečná cesta do školy a do zaměstnání”
5.1.2 Vybudovat dopravní hřiště
5.1.3 Eliminovat bariéry v prostředí města

5.2 Budou vytvářeny podmínky pro zdravé a kvalitní prostředí ve městě

5.2.1 Bude rozšířena plocha zeleně ve městě
5.2.2 Rekonstruovat knihovnu
5.2.3 Nové odpadové nádoby
5.2.4 Vybudování stezky pro seniory
Vybudování stezky s lavičkami na Hraběnce (Naplnění cíle 5.2 Zdravotního plánu)
5.2.5 Vyčištění Jilemky

5.3 Podpora turizmu

5.3.1 Podpora akcí KČT (klub českých turistů)

5.4 Udržení a rozvoj terénních zdravotních a sociálních služeb v Jilemnici

5.4.1 Vytvoření zázemí pro sociální služby
5.4.2 Rozvoj sociálních a zdravotních služeb
TISK
i