Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Rozbalit detaily

Strategie městského úřadu města Jilemnice 2014-2020

1. OBLAST FINANCE

1.1 Hospodárné vynakládání finančních prostředků

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

2. OBLAST PROCESY

2.1 Efektivní řízení úřadu

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

3. OBLAST ZAMĚSTNANCI

3.1 Profesní rozvoj zaměstnanců

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

4. OBLAST KLIENTI

4.1 Kvalita poskytovaných služeb MěÚ pro občany

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

4.2 Kvalita života občanů města

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
TISK
i