Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Rozbalit detaily

Koncepce udržitelné energetiky města Jilemnice (2015)

1. Činnosti, postupy a opatření

1.1 Regulační plány a vzorové postupy pro novou zástavbu

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

1.2 Rozšíření centrálního zásobování teplem Spořilov

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

1.3 Využit sluneční energie

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

1.4 Hrabačov – rozšíření průmyslové zóny

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

1.5 Veřejné osvětlení

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

1.6 Energetický management

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
TISK
i