Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Rozbalit detaily

Koncepce udržitelné dopravy města Jilemnice (2015)

1. Strategické cíle koncepce

1.1 Zlepšení mobility a dostupnosti

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

1.2 Zvýšení bezpečnosti dopravního provozu

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě

1.3 Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie

1.4 Optimalizace využití dopravního systému

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
TISK
i