Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na Jilemnicku 2018-2026

1. Cíle dlouhodobé

1.1 Podpora vzniku míst na zkrácené úvazky

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.2 Podpořit udržitelnost stávajících sociálních služeb

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.3 Zajistit financování sociálních služeb zařazených v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.4 Zabývat se systémem sociálního bydlení

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XVI. Bydlení

1.5 Připravit se na stárnutí populace (služby, podmínky ve městě, apod.)

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.6 Podporovat navazující služby provozované mimo rámec zákona o sociálních službách

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.7 Podpořit udržení bezpečné zóny pro děti a mládež (Informační centrum pro mládež, volnočasový klub)

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2. Cíle střednědobé

2.1 Vytvořit systém financování sociálních služeb z úrovně ORP

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.2 Zajistit důstojné zázemí pro sociální služby v Jilemnici

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.3 Pokračovat v transformaci pečovatelské služby v Jilemnici

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.4 Podpořit vznik dobrovolnického centra v Jilemnici

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.5 Vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity (obce)

Deskriptory:
XV. Kultura

3. Cíle krátkodobé

3.1 Podpořit aktivity prevence zadluženosti a insolvence

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3.2 Spolupracovat s Oblastní charitou Jilemnice na rozvoji navazujících služeb provozovaných mimo rámec zákona o sociálních službách (charitní taxi, potravinové balíčky, hygienické zařízení, atd.)

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3.3 Rozvíjet multidisciplinární spolupráci (aktivní zapojení odborníků)

Deskriptory:
IX. Sociální služby
TISK
i