Jilemnice
Znak Jilemnice

Web provozuje NSZM ČR

Jilemnice

Rozbalit detaily

Energetický plán Jilemnice 2010-2025

1. Centrální zásobování teplem a lokální kotelny

1.1 Centrální zásobování teplem

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

1.2 Lokální kotelny

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

2. Úspory energie

2.1 Veřejné budovy

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

2.2 Bytové domy

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

2.3 Veřejné osvětlení

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

3. Obnovitelné zdroje energie

3.1 Solární termické a fotovoltaické systémy

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

3.2 Biomasa a bioplyn

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

3.3 Kogenerace

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

4. Vzdělávání a osvěta, energetický management

4.1 Osvěta a vzdělávání

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
II.d hospodaření a úspory energie

4.2 Energetický management

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
TISK
i