Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR

Jihlava

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Jihlava 2012-2013

1. Zdraví mladých

1.1 BUDOU PODPOROVÁNY PROGRAMY A AKTIVITY SLOUŽÍCÍ K MOTIVACI MLADÝCH

1.1.1 Prohlubovat spolupráci s partnery
1.1.2 Zavést zdravé stravování
1.1.3 Rozvíjet preventivní programy

2. Zdravé stárnutí

2.1 BUDOU PODPOROVÁNY PROGRAMY A AKTIVITY SLOUŽÍCÍ K MOTIVACI SENIORŮ

2.1.1 Podporovat zájmové aktivity pro seniory
2.1.2 Podporovat programy pro seniory
2.1.3 Zlepšit možnosti a motivaci pro pohybovou aktivitu a odpočinek seniorů

3. Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy

3.1 Bude podporována prevence úrazů všech věkových kategorií

3.1.1 Realizace preventivních programů

3.2 Zvýší se bezpečnost na komunikacích

3.2.1 Zajistit technická a organizační opatření k dopravní bezpečnosti

4. Zdravější životní styl

4.1 Bude podporován zdravější životní styl P

4.1.1 Zvýšení pohybové aktivity obyvatel

4.2 Bude zajištěna prevence HIV/ AIDS

4.2.1 Zajištění osvětových a poradenských aktivit týkajících se HIV / AIDS

4.3 Bude probíhat zdravotní prevence

4.3.1 Realizovat preventivní a osvětové akce

5. Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem

5.1 Bude zajištěna prevence kriminality

5.1.1 Podporovat a realizovat program prevence kriminality

5.2 Bude zajištěna drogová prevence

5.2.1 Omezit užívání návykových látek

5.3 Bude zajištěna prevence alkoholismu

5.3.1 Zajistit účinnou kontrolu prodávání a podávání alkoholu nezletilým

5.4 Budou podporovány programy pro omezení kouření

5.4.1 Realizovat preventivní a osvětové programy k omezení kouření
5.4.2 Realizovat programy pro omezení kouření v restauracích a veřejných prostorech

6. Zdravé místní životní podmínky

6.1 Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě P

6.1.1 Řešit problém odpadového hospodářství
6.1.2 Dobudovat kanalizaci
6.1.3 Budovat parky a vysazovat zeleň
6.1.4 Detekce a opatření znečišťovatelů životního prostředí

6.2 Bude se zvyšovat bezpečnost v dopravě

6.2.1 Zlepšit organizaci dopravy v centru města

7. Mobilizace partnerů pro zdraví

7.1 Budou iniciovány a podporovány programy pro zdraví – Zdravá škola, podnik

7.1.1 Podporovat a spolupracovat s podniky podporující zdraví
7.1.2 Zvýšit počet škol podporující zdraví

7.2 Dojde ke zlepšení spolupráce partnerů, kteří se zabývají prevencí

7.2.1 Zlepšit komunikaci mezi partnery města
7.2.2 Podporovat partnery - školení, finance, informace v tisku, v TV a rozhlase
TISK
i