Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR

Jihlava

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy (2016)

1. Charakteristika území a demografické údaje

1.1 Obec s rozšířenou působností Jihlava

1.2 Počet obyvatel a demografický vývoj

1.3 Střední délka života

1.4 Délka života ve zdraví

2. Úmrtnost

2.1 Celková úmrtnost

2.2 Úmrtnost podle příčin úmrtí

2.3 Úmrtnost nejmladších dětí

3. Nemocnost

3.1 Infekční onemocnění

3.2 Hospitalizace

3.3 Dispenzarizace

3.4 Reprodukční zdraví

4. Zhoubné nádory (novotvary)

4.1 Incidence zhoubných nádorů

4.2 Incidence vybraných zhoubných nádorů

5. Výskyt nejdůležitějších rizikových faktorů zdraví

TISK
i