Humpolec
Znak Humpolec

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Humpolec

Rozbalit detaily

Koncepce dopravy Humpolec (2019)

1. Opatření dle dopravních módů

1.1 Automobilová doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.j bezpečnost v dopravě

1.2 Veřejná osobní doprava

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

1.3 Cyklistická doprava

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

Statická doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

1.5 Pěší doprava

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.6 Informační a dopravně telematické systémy

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.j bezpečnost v dopravě

1.7 Vyhodnocení vlivu na životní prostředí

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie
TISK
i