Hodonín
Znak Hodonín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Hodonín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Místní cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Hodonín 2011-2012

1. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

2. SNÍŽENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ALKOHOLEM, TABÁKEM A DROGAMI

2.1 Budou řešena rizika působená alkoholem, tabákem a drogami

2.1.1 Zajištění prevence užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog P
2.1.2 Řešení alkoholismu

3. ZDRAVÍ MLÁDEŽE DO 18 LET

3.1 Bude zajišťována prevence HIV/AIDS a jiných pohlavních onemocnění

3.1.1 Zajištění osvětových a poradenských aktivit k HIV/AIDS P

3.2 Bude podporován zdravý životní styl u dětí (MŠ, ZŠ)

3.2.1 Zvýšení pohybových aktivit dětí
3.2.2 Zlepšení stravovacích návyků dětí vč. osvěty rodičů
3.2.3 Zajištění dentální prevence u dětí

4. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

4.1 Bude zajišťována kvalitní péče o seniory

4.1.1 Zajištění sociálních a zdravotních služeb pro seniory
4.1.2 Zajištění osvěty pro seniory ke zdravému životnímu stylu

4.2 Bude podporováno aktivní stáří

4.2.1 Zvýšení pohybových aktivit seniorů
4.2.2 Podpora duševního zdraví seniorů

4.3 Bude probíhat prevence onemocnění a úrazů seniorů

4.3.1 Zajištění osvěty k bezpečnému domácímu prostředí seniorů
4.3.2 Zajištění osvěty k životnímu prostředí pro seniory

5. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

5.1 Dojde ke snížení výskytu poranění

5.1.1 Podpora prevence úrazů dětí a mládeže
5.1.2 Podpora prevence úrazů dospělých – střední generace
5.1.3 Zajištění výuky první pomoci

5.2 Zvýší se bezpečnost na komunikacích

5.2.1 Zajištění osvěty a vzdělávání k dopravní bezpečnosti
5.2.2 Zajištění technických a organizačních opatření k dopravní bezpečnosti

6. FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB A ROZDĚLOVÁNÍ ZDROJŮ

6.1 Obyvatelům budou poskytovány zdravotnické služby na vyšší úrovni

6.1.1 Podpora modernizace vybavení diagnostických pracovišť nemocnice P
6.1.2 Zkvalitnění podmínek pobytu pacientů v nemocnici

7. PODMÍNKY A PŘÍLEŽITOSTI PRO ZDRAVÍ

7.1 Bude realizován a rozvíjen Projekt Zdravé město

7.1.1 Kvalitní realizace mezinárodních kampaní a místních akcí
7.1.2 Kvalitní realizace místní Agendy 21
7.1.3 Spolupráce se Zdravým Jihomoravským krajem

7.2 Bude realizován a rozvíjen projekt Škola podporující zdraví

7.2.1 Zvýšení počtu Škol podporujících zdraví
7.2.2 Spolupráce odborných institucí se Školami podporujícími zdraví
TISK
i