Hlučín
Znak Hlučín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Hlučín

Názvy hierarchických úrovní
1 "Priorita"

Rozbalit detaily

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska 2018-2022

1. Senioři

1.1 Domov pro seniory

Deskriptory:
XVI. Bydlení

1.2 Domov se zvláštním režimem

Deskriptory:
XVI. Bydlení

1.3 Pečovatelská služba

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.4 Ošetřovatelská služba

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby

1.5 Centrum denních služeb

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.6 Kluby seniorů

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.7 Senior taxi

Deskriptory:
IX. Sociální služby

1.8 Půjčovna kompenzačních pomůcek

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2. Osoby se zdravotním postižením

2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením

Deskriptory:
XVI. Bydlení

2.2 Chráněné bydlení

Deskriptory:
XVI. Bydlení

2.3 Sociálně-terapeutická dílna

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.4 Denní stacionář Dětská rehabilitace

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2.5 Komunitní bydlení pro zdravotně znevýhodněné

Deskriptory:
XVI. Bydlení

2.6 Samostatné bydlení osob se zdravotním postižením

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3. Rodina, děti, mládež

3.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3.2 Azylový dům pro matky s dětmi

Deskriptory:
XVI. Bydlení

3.3 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3.4 Startovací byty

Deskriptory:
XVI. Bydlení

3.5 Rodinné poradenství

Deskriptory:
X. Rodinná politika

3.6 Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a prevence kriminality

4.1 Azylový dům

Deskriptory:
XVI. Bydlení

4.2 Terénní programy

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality

4.3 Sociální rehabilitace

Deskriptory:
VIII. Sociální začleňování

4.4 Preventivní programy na školách

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

4.5 Aktivity pro osoby bez přístřeší

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5. Průřezové aktivity

5.1 Osobní asistence

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5.2 Odlehčovací služba

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5.3 Informovanost

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

5.4 Rozvoj dobrovolnictví

Deskriptory:
XV. Kultura

5.5 Bezbariérovost

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
IX. Sociální služby

5.6 Právní poradna

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5.7 Mobilní hospicová péče

Deskriptory:
IX. Sociální služby

5.8 Potravinová pomoc

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality

5.9 Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit

Deskriptory:
IX. Sociální služby
TISK
i