Hlučín
Znak Hlučín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Hlučín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Cílová skupina"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Plán prevence kriminality města Hlučín 2020-2024

1. Senioři

1.1 Zvyšování informovanosti o možnosti účinné obrany a ochrany před trestnou činností

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

1.2 Zvyšování kompetencí cílové skupiny

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2. Děti a mládež

2.1 Podpora aktivit vedoucích ke snižování kriminálního chování mladistvých

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

2.2 Podpora aktivit pro děti a mladistvé, zvýšení informovanosti z oblasti prevence kriminality

Deskriptory:
XV. Kultura
XX.b kriminalita a prevence kriminality

3. Veřejnost (občané města bez rozdílu věku a pohlaví)

3.1 Podpora cíleně zaměřených situačních a technických opatření zamezujících páchání zejména majetkových a násilných trestních činů

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality

3.2 Podpora informačního systému k problematice prevence kriminality, předávání informací v oblasti prevence kriminality

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XX.b kriminalita a prevence kriminality

3.3 Zvýšení bezpečnosti pohybu občanů v rámci území města Hlučína

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
TISK
i