Havlíčkův Brod
Znak Havlíčkův Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Havlíčkův Brod

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Havlíčkův Brod (2021-2022)

B. Školství, výchova, vzdělávání

Revitalizace zahrad mateřských škol

Parkování u škol P

C. Veřejná správa a strategický rozvoj města

Podpora výstavby kanalizace v místních částech P

Participativní rozpočet města

D. Zdraví a sociální oblast

Podpora výstavby lůžkového hospicu P

Zvýšení kapacity ambulantní služby denního stacionáře P

E. Kultura, sport a cestovní ruch

Nový skatepark P

Celoroční přístupnost do zrekonstruované věže kostela P

A. Životní prostředí

Třídění bioodpadu v celém městě

Zlepšení vzhledu a údržby separačních stání

TISK
i