Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDačiceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dačice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
B.3 Zajistit dostupnost a kvalitu služeb v sociální oblasti viz dokument »
D.1 Zlepšit podmínky pro kvalitu bydlení ve městě viz dokument »

Strategický dokument

Znak DačiceStrategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020
4.1 Podpora rozvoje spolupráce mezi komunitami a komunitního života obecně viz dokument »
4.3 Rozvoj spolupráce v sociální oblasti a v poskytování sociálních služeb viz dokument »
Znak DačiceStrategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020
4.2 Zajistit kvalitní technickou infrastrukturu pro život obyvatel v mikroregionu viz dokument »
Znak DačiceStrategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015)
2.1 Možnost zastavení procesu komunitního plánování viz dokument »
2.2 Útlum nebo stagnace sociálních služeb v mikroregionu viz dokument »

Koncepce

Znak DačiceZdravotní plán města Dačice 2021-2025
B.5 BUDOU REALIZOVÁNA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ODCHODU MLADÉ GENERACE Z MĚSTA viz dokument »
E.2 BUDE ZLEPŠENA BEZBARIÉROVOST VEŘEJNÝCH PROSTOR viz dokument »
Znak DačiceAkční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019
1.1 Udržení odborného sociálního poradenství viz dokument »
1.2 Udržení stávajících služeb sociální péče viz dokument »
1.3 Udržení stávajících služeb sociální prevence viz dokument »
2.1 Rozvoj odborného sociálního poradenství viz dokument »
2.2 Rozvoj služeb sociální péče viz dokument »
2.3 Rozvoj služeb sociální prevence viz dokument »
3.1 Doprovodné služby pro seniory a osoby se ZP viz dokument »
3.2 Prevence nežádoucích jevů viz dokument »
4.1 Informování o sociálních a doprovodných službách viz dokument »
4.2 Udržení procesu plánování sociálních služeb viz dokument »
4.3 Podpora sociálního začleňování viz dokument »
TISK
i