Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaDačiceStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dačice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
B.1 Rozvíjet kvalitu školství a podporovat růst vzdělanosti ve městě viz dokument »

Strategický dokument

Znak DačiceStrategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020
4.2 Podpora vzdělanosti obyvatel ve vazbě na potřeby ekonomického rozvoje regionu viz dokument »
Znak DačiceStrategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015)
1.1 Ohrožení škol v obcích (financování, demografický vývoj, odchody dětí do městských škol) viz dokument »
1.2 Ztížená dostupnost volnočasových aktivit, kroužků, ZUŠ a DDM (koncentrace ve spádových obcích) viz dokument »

Koncepce

Znak DačiceMístní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Dačice 2018
1.1 Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání odpovídající potřebám území viz dokument »
1.2 Zvyšování kvality předškolního vzdělávání viz dokument »
1.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání viz dokument »
1.4 Všeobecná podpora předškolního vzdělávání viz dokument »
2.1 Zajištění dostupnosti základních škol odpovídající potřebám území viz dokument »
2.2 Zvyšování kvality základního vzdělávání viz dokument »
2.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání viz dokument »
2.4 Všeobecná podpora základního vzdělávání viz dokument »
3.1 Rozvoj a zkvalitnění zájmového vzdělávání viz dokument »
3.2 Rozvoj a zkvalitnění neformálního vzdělávání viz dokument »
3.3 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání viz dokument »
3.4 Všeobecná podpora neformálního a zájmového vzdělávání viz dokument »
TISK
i