Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaDačiceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dačice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
B.2 Rozšiřovat nabídku v oblasti kultury, sportu a volného času a podpořit zachování identity města a regionu viz dokument »
D.2 Šetrnými způsoby pečovat o prostředí ve městě a zvyšovat jeho atraktivitu viz dokument »

Strategický dokument

Znak DačiceStrategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020
1.2 Systematické budování image Regionu Renesance jako svébytné destinace pro cestovní ruch s přeshraničním dosahem viz dokument »
1.3 Koordinovaný rozvoj nabídky pro turisty v oblasti kultury a služeb a jejich kvality viz dokument »
1.4 Rozvoj infrastruktury pro aktivní trávení volného času viz dokument »
Znak DačiceStrategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015)
1.2 Ztížená dostupnost volnočasových aktivit, kroužků, ZUŠ a DDM (koncentrace ve spádových obcích) viz dokument »

Koncepce

Znak DačiceZdravotní plán města Dačice 2021-2025
B.3 BUDE PODPOROVÁNO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU viz dokument »
TISK
i