Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaDačiceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dačice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
C.1 Zlepšovat podmínky pro rozvoj podnikání ve městě viz dokument »
C.2 Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu viz dokument »

Strategický dokument

Znak DačiceStrategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020
1.1 Rozvoj Regionu Renesance jako destinace cestovního ruchu viz dokument »
1.2 Systematické budování image Regionu Renesance jako svébytné destinace pro cestovní ruch s přeshraničním dosahem viz dokument »
1.3 Koordinovaný rozvoj nabídky pro turisty v oblasti kultury a služeb a jejich kvality viz dokument »
Znak DačiceStrategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020
1.1 Dosáhnout zlepšení stavu technické infrastruktury obcí mikroregionu zejména s ohledem na jejich rezidenční funkci a možnosti rozvoje cestovního ruchu viz dokument »
2.1 Zlepšit podmínky pro rozvoj podnikání a cestovního ruchu v obcích viz dokument »
3.1 Zajistit trvale udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě viz dokument »

Koncepce

Znak DačiceZdravotní plán města Dačice 2021-2025
B.5 BUDOU REALIZOVÁNA OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ODCHODU MLADÉ GENERACE Z MĚSTA viz dokument »
TISK
i