Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaDačiceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dačice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
B.2 Rozšiřovat nabídku v oblasti kultury, sportu a volného času a podpořit zachování identity města a regionu viz dokument »
B.4 Zajistit dostupnost a kvalitu zdravotnických služeb viz dokument »

Koncepce

Znak DačiceZdravotní plán města Dačice 2021-2025
A.1 BUDOU PODPOROVÁNY POHYBOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY VŠECH viz dokument »
A.2 BUDE ZVÝŠENO POVĚDOMÍ OBYVATEL VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ O ZODPOVĚDNOSTI ZA VLASTNÍ ZDRAVÍ viz dokument »
A.3 BUDOU PODPOROVÁNY AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA AKTIVNÍ STÁRNUTÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL V SENIORSKÉM VĚKU viz dokument »
B.1 BUDOU PROPAGOVÁNY A PODPOROVÁNY ZÁSADY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU DĚTÍ A MLÁDEŽE viz dokument »
B.2 BUDE PODPOROVÁN POHYB PRO ZDRAVÝ TĚLESNÝ VÝVOJ DĚTÍ A MLÁDEŽE viz dokument »
B.4 BUDE PODPOROVÁNA PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ viz dokument »
C.1 BUDE ZAJIŠŤOVÁNA PREVENCE VZNIKU LÁTKOVÝCH A NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ viz dokument »
C.2 BUDE PODOPOROVÁNO VEŘEJNÉ PROSTŘEDÍ BEZ NÁVYKOVÝCH LÁTEK viz dokument »
D.1 BUDE POSÍLENA OSVĚTA A VÝCHOVA V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ viz dokument »
TISK
i