Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaDačiceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dačice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
A.4 Zajistit optimální pokrytí města vodohospodářskou, energetickou a ICT infrastrukturou viz dokument »

Strategický dokument

Znak DačiceStrategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020
3.3 Rozvoj spolupráce v odpadovém hospodářství viz dokument »
3.4 Podpora udržitelného hospodaření s energií viz dokument »
Znak DačiceStrategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015)
3.1 Krajský systém nakládání s odpady ve vazbě na výstavbu ZEVO s výhledem do roku 2024 (ukončení skladování KO) nebude připraven viz dokument »
3.2 Zvyšování měrné produkce KO a SKO viz dokument »
3.3 Snižování aktivity a spolupráce v oblasti ekologické výchovy a osvěty viz dokument »

Koncepce

Znak DačicePlán odpadového hospodářství města Dačice 2017-2021
1.1 Důraz na komunikaci s občany viz dokument »
1.2 Důraz na výchovu a vzdělávání viz dokument »
1.3 Motivační systém platby za odpady viz dokument »
2.1 Hustá síť infrastruktury OH (sběrná hnízda pro papír, sklo, plasty) viz dokument »
2.2 Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování bioodpadů) viz dokument »
2.3 Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování textilu, kovů, VEEZ, baterií) viz dokument »
2.4 Hustá síť infrastruktury OH (sběrné dvory/místa) viz dokument »
2.5 Průběžné zajišťování volné kapacity nádob/kontejnerů na shromažďování odděleně shromažďovaných odpadů viz dokument »
2.6 Doplnění infrastruktury OH obce o nová zařízení pro nakládání s odpady viz dokument »
2.7 Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů obce viz dokument »
3.1 Ověřování postupů na základě zkušeností jiných obcí viz dokument »
3.2 Ověřování postupů pilotními projekty viz dokument »
3.3 Dlouhodobé plánování v OH viz dokument »
3.4 Intenzivní podpora vedení města viz dokument »
3.5 Zajištění vysoké personální kapacity obce pro agendu OH viz dokument »
3.6 Flexibilní systém platby za služby pro odpady obce viz dokument »
3.7 Spolupráce s kolektivními systémy (obaly, zpětný odběr) viz dokument »
3.8 Zajištění kvantitativního přehledu o výkonnosti částí systému shromažďování odpadů a množství shromažďovaných a svážených odpadů viz dokument »
3.9 Snížení negativních vlivů OH na život v obci viz dokument »
3.10 Zapojení živnostníků do systému OH obce viz dokument »
3.11 Zajištění výkonnosti a efektivity služeb pro odpadové hospodářství viz dokument »
3.12 Využití finančních podpor pro rozvoj OH obce viz dokument »
TISK
i