Dačice
Znak Dačice

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaDačiceRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Dačice

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak DačiceStrategický plán rozvoje města Dačice 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
A.4 Zajistit optimální pokrytí města vodohospodářskou, energetickou a ICT infrastrukturou viz dokument »
D.2 Šetrnými způsoby pečovat o prostředí ve městě a zvyšovat jeho atraktivitu viz dokument »
D.3 Zlepšit ochranu životního prostředí města viz dokument »
E.1 Zajistit vyvážený územní rozvoj města a místních částí viz dokument »
E.2 Zefektivnit řízení města a rozvíjet kvalitu veřejné správy viz dokument »

Strategický dokument

Znak DačiceStrategie rozvoje Regionu Renesance 2014-2020
4.4 Podpora dostupnosti služeb státní správy a posilování samosprávních pravomocí viz dokument »
5.1 Rozvoj spolupráce mezi obcemi v regionu viz dokument »
Znak DačiceStrategie rozvoje mikroregionu Dačicko 2014-2020
1.1 Dosáhnout zlepšení stavu technické infrastruktury obcí mikroregionu zejména s ohledem na jejich rezidenční funkci a možnosti rozvoje cestovního ruchu viz dokument »
4.1 Zajistit podmínky pro kvalitní život místních obyvatel viz dokument »
4.2 Zajistit kvalitní technickou infrastrukturu pro život obyvatel v mikroregionu viz dokument »
5.1 Využít veškeré dostupné zdroje pro podporu rozvoje území prostřednictvím vzniku vhodné organizace (MAS) viz dokument »
Znak DačiceStrategie Mikroregionu Dačicko v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy 2015-2024 (verze 02/2015)
3.1 Krajský systém nakládání s odpady ve vazbě na výstavbu ZEVO s výhledem do roku 2024 (ukončení skladování KO) nebude připraven viz dokument »

Koncepce

Znak DačiceZdravotní plán města Dačice 2021-2025
E.2 BUDE ZLEPŠENA BEZBARIÉROVOST VEŘEJNÝCH PROSTOR viz dokument »
Znak DačicePlán odpadového hospodářství města Dačice 2017-2021
1.1 Důraz na komunikaci s občany viz dokument »
3.4 Intenzivní podpora vedení města viz dokument »
3.5 Zajištění vysoké personální kapacity obce pro agendu OH viz dokument »
TISK
i