Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Protipovodňový varovný a informační systém

Stadium přípravy projektu
projekt - neurčené stádium
Roky realizace
2022
Rozpočet
12 432 500
Typ Aktivity nová investice
Kód projektu ed40a90f7cb634f76dec40797ae18ea1
Garant Odbor investic
Zpřístupnit komu --, Trunečková Šárka
Vazba na cíl Strategie rozvoje města D.2
Zajistit efektivní řízen...

Rozpočet [Kč]

Celkem 12 432 500
2022 12 432 500 (Rozpočet města)

Vliv projektu na udržitelný rozvoj

Průměr hodnocení udržitelného rozvoje: 0,4

Legenda: číselné hodnocení
?

2velmi pozitivní dopad
1pozitivní dopad
0neutrální dopad
-1mírně negativní dopad
-2negativní dopad

QR kód odkazující na projekt v galerii projektů

i
Za pomoci QR kódu je možné odkázat na projekt v tiskových výstupech či veřejném prostoru.

Dotaz na detaily projektu

Na detaily projektu se můžete dotázat odpovědné osoby na .

Sdílejte projekt

Vytvořeno v systému DataPlán NSZM


TISK
i