Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

PD kanalizační přípojky Medlešice

Stadium přípravy projektu
projekt - neurčené stádium
Roky realizace
2022
Rozpočet
850 000
Typ Aktivity jiný typ
Kód projektu e99f7ceb1aebd239ecf06b2cf9cbfbbd
Garant Odbor investic
Zpřístupnit komu --
Vazba na cíl Strategie rozvoje města B.1
Zajistit kvalitní životn...

Rozpočet [Kč]

Celkem 850 000
2022 850 000 (Rozpočet města)

Vliv projektu na udržitelný rozvoj

Průměr hodnocení udržitelného rozvoje: 0,3

Legenda: číselné hodnocení
?

2velmi pozitivní dopad
1pozitivní dopad
0neutrální dopad
-1mírně negativní dopad
-2negativní dopad

Dotaz na detaily projektu

Na detaily projektu se můžete dotázat odpovědné osoby na .

Sdílejte projekt

Vytvořeno v systému DataPlán NSZM


TISK
i