Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Fotovoltaika na fotbalovém stadiónu Novoměstská a sportovištích V Průhonech

Stadium přípravy projektu
projekt - neurčené stádium
Roky realizace
2022
Rozpočet
1 700 000
Typ Aktivity nová investice
Kód projektu 9b1b385d759242a976bc20c9f4186dca
Garant Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Zpřístupnit komu --
Vazba na cíl Strategie rozvoje města B.1
Zajistit kvalitní životn...

Rozpočet [Kč]

Celkem 1 700 000
2022 1 700 000 (Rozpočet města)

Vliv projektu na udržitelný rozvoj

Průměr hodnocení udržitelného rozvoje: 0,5

Legenda: číselné hodnocení
?

2velmi pozitivní dopad
1pozitivní dopad
0neutrální dopad
-1mírně negativní dopad
-2negativní dopad

Dotaz na detaily projektu

Na detaily projektu se můžete dotázat odpovědné osoby na .

Sdílejte projekt

Vytvořeno v systému DataPlán NSZM


TISK
i