Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Oprava kašny Brussel v Husově ulici

Stadium přípravy projektu
5. Projekt probíhá
Roky realizace
2022
Rozpočet
3 762 571

Oprava kašny Brussel v Husově ulici

Stavební obnova kašny Brusel zahrnuje celkovou obnovu povrchů tělesa fontány a napojení na inženýrské sítě - vodovod, kanalizaci, elektro s úpravou veřejného osvětlení v okolí fontány, vč. zřízení technologie - tj. technologické šachty s rozvody - napojením fontány. Dle dochované původní projektové dokumentace od architekta Vaňka bude realizován motiv květiny z obkladů typu mozaika. 
Typ Aktivity oprava/​rekonstrukce
Kód projektu 925db351236d8a0501e9928ecc711e11
Garant Odbor investic
Zpřístupnit komu --
Vazba na cíl Strategie rozvoje města B.3
Zaručit kvalitní urbanis...

Rozpočet [Kč]

Celkem 3 762 571
2022 3 762 571 (Rozpočet města)
bez autorského dozoru, BOZP a TDI

Další informace k projektu

Rozpočet a CF projektuAno
Aktuálně využitelný dotační zdroj financováníNe
Řešení havarijního stavu a/nebo akutního veřejného ohroženíNe
Logický rámec projektu Ne
Analýza zainteresovaných stranNe
Analýza rizikNe
Studie proveditelnostiNe
Projektová dokumentaceAno
Architektonická studieNe
Energetický auditNe
Položkový rozpočetAno
Výběrové řízeníAno
Podepsaná smlouvaAno

Vliv projektu na udržitelný rozvoj

Průměr hodnocení udržitelného rozvoje: 0,4

Legenda: číselné hodnocení
?

2velmi pozitivní dopad
1pozitivní dopad
0neutrální dopad
-1mírně negativní dopad
-2negativní dopad

QR kód odkazující na projekt v galerii projektů

i
Za pomoci QR kódu je možné odkázat na projekt v tiskových výstupech či veřejném prostoru.

Dotaz na detaily projektu

Na detaily projektu se můžete dotázat odpovědné osoby na .

Sdílejte projekt

Vytvořeno v systému DataPlán NSZM


TISK
i