Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaChrudimRozvojové záměryStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ChrudimAkční plán rozvoje města Chrudimi (2022)
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) viz dokument »
Znak ChrudimStrategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) viz dokument »

Koncepce

Znak ChrudimRoční akční plán MAP II ORP Chrudim 2021-2022
1.1 Rozvoj stávajících partnerství viz dokument »
1.2 Rozvoj nových forem spolupráce viz dokument »
2.1 Prohlubování znalostí v oblasti jejich odborné specializace viz dokument »
2.2 Vzdělávání v nových trendech a moderních postupech v oblasti pedagogiky a souvisejících oblastech s ohledem na požadavky typu dítěte a žáka (učební typ, volba vhodného učebního stylu atd.) viz dokument »
2.3 Rozvoj znalostí a zkušeností pedagogických pracovníků, expertů a dalších pracovníků působících ve vzdělávání a výchově v oblasti kreativity a podnikavosti viz dokument »
2.4 Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků, expertů a dalších pracovníků působících ve vzdělávání a výchově viz dokument »
3.1 Zavedení nástrojů identifikace osobnostních a vzdělávacích předpokladů a aplikace získaných výstupů v praxi viz dokument »
3.2 Podpora motivace ke vzdělávání, osobnostnímu růstu a pozitivnímu přístupu k životu viz dokument »
3.3 Zvyšování kvality vzdělávání viz dokument »
3.4 Rozvoj znalostí a dovedností dětí, žáků a účastníků vzdělávání v oblasti kreativity a podnikavosti viz dokument »
4.1 Zvýšení motivace a způsobů zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy viz dokument »
4.2 Vytváření podnětného prostředí viz dokument »
5.1 Zlepšení stavu budov a venkovních prostor viz dokument »
5.2 Moderní vybavení podporující kreativní rozvoj potenciálu účastníků vzdělávání a pružně reagující na nové potřeby společnosti viz dokument »
Znak ChrudimKoncepce školství města Chrudimi 2018-2028
1.1 Zajistit provázanost předškolního a základního vzdělávání viz dokument »
1.2 Podporovat výchovu k udržitelnému rozvoji v ZŠ viz dokument »
1.3 Rozvíjet spolupráci s různými subjekty viz dokument »
1.4 Zkvalitňovat úroveň kvalifikace pedagogických pracovníků viz dokument »
1.5 Podporovat kvalitní zázemí ve školách viz dokument »
1.6 Udržet kvalitu školního stravování viz dokument »
2.1 Podpořit dostatečnou logopedickou péči viz dokument »
2.2 Podporovat kvalitní zázemí ve školách viz dokument »
2.3 Podpořit polytechniku v MŠ viz dokument »
2.4 Zaměřit se na další vzdělávání pedagogických pracovníků viz dokument »
2.5 Podpořit výchovu k udržitelnému rozvoji v MŠ viz dokument »
2.6 Podporovat spolupráci s rodiči dětí viz dokument »
2.7 Podporovat kvalitní školní stravování viz dokument »
2.8 Zajistit dostatečné kapacity i pro dvouleté děti viz dokument »
3.1 Podporovat zájem dětí a žáků o vzdělávání uměleckého směru viz dokument »
3.2 Zajistit kvalitní nástroje a pomůcky pro výuku oborů ZUŠ viz dokument »
3.3 Zkvalitňovat úroveň kvalifikace pedagogických pracovníků viz dokument »
3.4 Podporovat otevřenost školy vůči veřejnosti viz dokument »
4.1 Zajistit dostatečně širokou nabídku zájmových útvarů/kroužků viz dokument »
4.2 Spolupracovat s různými subjekty viz dokument »
4.3 Zajistit kvalitní materiální zázemí pro fungování Domu dětí a mládeže viz dokument »
4.4 Dosáhnout stabilního složení externích pedagogických pracovníků viz dokument »
4.5 Pořádat vědomostní soutěže pro děti a mládež viz dokument »
Znak ChrudimAkční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018)
1.1 Zajistit provázanost předškolního a základního vzdělávání viz dokument »
1.2 Podporovat výchovu k udržitelnému rozvoji v ZŠ viz dokument »
1.3 Rozvíjet spolupráci s různými subjekty viz dokument »
1.4 Zkvalitňovat úroveň kvalifikace pedagogických pracovníků viz dokument »
1.5 Podporovat kvalitní zázemí ve školách viz dokument »
1.6 Udžet kvalitu školních stravování viz dokument »
2.1 Podpořit dostatečnou logopedickou péči viz dokument »
2.2 Podporovat kvalitní zázemí ve školách viz dokument »
2.3 Podpořit polytechniku v MŠ viz dokument »
2.4 Zaměřit se na další vzdělávání pedagogických pracovníků viz dokument »
2.5 Podporovat spolupráci s rodiči dětí viz dokument »
2.6 Podporovat kvalitní školní stravování viz dokument »
2.7 Zajistit dostatečné kapacity i pro dvouleté děti viz dokument »
3.1 Podporovat zájem dětí a žáků o vzdělávání uměleckého směru viz dokument »
3.2 Zajistit kvalitní nástroje a pomůcky pro výuku oborů ZUŠ viz dokument »
3.3 Zkvalitňovat úroveň kvalifikace pedagogických pracovníků viz dokument »
3.4 Podporovat otevřenost školy vůči veřejnosti viz dokument »
4.1 Zajistit dostatečně širokou nabídku zájmových útvarů/kroužků viz dokument »
4.2 Spolupracovat s různými subjekty viz dokument »
4.3 Pořádat vědomostní soutěže pro děti a mládež viz dokument »
TISK
i