Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
10.1 snížení vlivu na globální životní prostředí a prosazování principu environmentální spravedlnosti viz dokument »
10.2 posílení mezinárodní spolupráce měst a obcí a vytvoření místní odezvy globálním problémům v partnerství s místními samosprávami, komunitami a ostatními relevantními subjekty viz dokument »
Znak ChrudimAdaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017)
4.3 Zvážit dopady klimatické změny na sociální oblast a rozpočet města viz dokument »
Znak ChrudimKoncepce školství města Chrudimi 2018-2028
1.2 Podporovat výchovu k udržitelnému rozvoji v ZŠ viz dokument »
2.5 Podpořit výchovu k udržitelnému rozvoji v MŠ viz dokument »
Znak ChrudimAkční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018)
1.2 Podporovat výchovu k udržitelnému rozvoji v ZŠ viz dokument »
Znak ChrudimEnergetická politika města Chrudim (2014)
1.2 Zlepšování životního prostředí a ochrana klimatu viz dokument »
TISK
i