Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ChrudimAkční plán rozvoje města Chrudimi (2022)
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví viz dokument »
Znak ChrudimStrategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví viz dokument »
C.3 Formovat komplexní síť zdravotních a sociálních služeb viz dokument »

Koncepce

Znak ChrudimZdravotní plán města Chrudim 2022-2025
1.1 Bude podporováno zdravé chování ve výživě viz dokument »
1.2 Budou podporovány všestranné pohybové aktivity obyvatelstva viz dokument »
1.3 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci obezity viz dokument »
1.4 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci duševních poruch a stresu viz dokument »
1.5 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci závislostí – alkohol, drogy, tabák viz dokument »
1.6 Budou podporovány programy zaměřené na prevenci nádorových onemocnění viz dokument »
1.7 Budou podporovány preventivní prohlídky u lékařů viz dokument »
2.1 Budou podporovány aktivity zaměřené na prevenci infekčních onemocnění viz dokument »
2.2 Budou podporovány screeningové programy viz dokument »
3.1 Budou zajišťovány podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů viz dokument »
Znak ChrudimPlán rozvoje sportu města Chrudim 2022-2030
1.1 REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SPORTOVNÍ HALY viz dokument »
1.2 ROZVOJ SPORTOVNÍCH AREÁLŮ V PRŮHONECH viz dokument »
1.3 INFRASTRUKTURA PRO NEORGANIZOVANÉ SPORTOVNÍ AKTIVITY viz dokument »
1.5 DOTAČNÍ PODPORA A ROZVOJ SPORTOVNÍCH AKTIVIT viz dokument »
Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
7.1 zvyšování povědomí a pořádání akcí o širších faktorech zdraví, z nichž většina leží mimo zdravotnický sektor viz dokument »
7.2 prosazení plánování vývoje zdraví města, které zajistí našim městům prostředky k budování a udržování strategických partnerství pro zdraví viz dokument »
Znak ChrudimKomunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim 2019–2020
5.1 Zajištění dlouhodobé primární prevence v oblasti závislostního chování na druhém stupni základních škol viz dokument »
5.2 Zajištění služby adiktologického terénního programu na území města minimálně jednou týdně viz dokument »
5.3 Zajištění návazných ambulantních, léčebných, doléčovacích a resocializačních služeb pro širokou skupinu uživatelů (alkoholu, nelegálních drog, včetně gamblerů) viz dokument »
Znak ChrudimAdaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017)
2.2 Zlepšit (udržet) kvalitu pracovního prostředí v budovách viz dokument »
4.1 Zlepšit (udržet) kvalitu zdraví obyvatel viz dokument »
4.2 Upravit strategické dokumenty města (zdraví / dopady klimatické změny) viz dokument »
Znak ChrudimKoncepce školství města Chrudimi 2018-2028
1.6 Udržet kvalitu školního stravování viz dokument »
2.7 Podporovat kvalitní školní stravování viz dokument »
TISK
i