Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ChrudimAkční plán rozvoje města Chrudimi (2022)
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů viz dokument »
Znak ChrudimStrategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů viz dokument »

Koncepce

Znak ChrudimPlán rozvoje sportu města Chrudim 2022-2030
1.4 ROZVOJ A PROPOJOVÁNÍ SÍTĚ CYKLOSTEZEK viz dokument »
Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
6.1 redukci nezbytného používání individuální automobilové dopravy a propagaci atraktivních alternativ dostupných všem viz dokument »
6.2 zvýšení podílu cest vykonaných veřejnou dopravou, pěšky a na kole viz dokument »
TISK
i