Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ChrudimAkční plán rozvoje města Chrudimi (2023)
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj viz dokument »
Znak ChrudimStrategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj viz dokument »

Koncepce

Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
3.1 podporu a zvyšování biodiversity a rozšíření a kvalitní péči o určená přírodní území a zeleň viz dokument »
Znak ChrudimAdaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017)
1.1 Zajistit fungování a chránit infrastrukturu a veřejná prostranství před poškozením viz dokument »
1.2 Restrukturalizovat kapacitu infrastruktury v závislosti na očekávaných dopadech klimatické změny (posílení, priority lokalizace výstavby, doplnění o zeleň) viz dokument »
1.3 Přizpůsobit stav veřejných prostranství nárůstu teplot viz dokument »
2.2 Zlepšit (udržet) kvalitu pracovního prostředí v budovách viz dokument »
3.1 Zlepšit podmínky pro zachování přírodních ploch ve městě viz dokument »
3.2 Zaměřit podporu a rozvoj přírodních ploch ve městě na snížení dopadů klimatické změny viz dokument »
4.2 Upravit strategické dokumenty města (zdraví / dopady klimatické změny) viz dokument »
Znak ChrudimEnergetická politika města Chrudim (2014)
1.2 Zlepšování životního prostředí a ochrana klimatu viz dokument »
TISK
i