Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak ChrudimAkční plán rozvoje města Chrudimi (2023)
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území viz dokument »
D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování viz dokument »
D.2 Zajistit efektivní řízení města a úřadu prostřednictvím moderních metod – kvalitně fungující a komunikující úřad viz dokument »
Znak ChrudimStrategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území viz dokument »
D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování viz dokument »
D.2 Zajistit efektivní řízení města a úřadu prostřednictvím moderních metod – kvalitně fungující a komunikující úřad viz dokument »
D.3 Rozvíjet komunikaci a práci s občany, institucemi a podnikatelskou veřejností viz dokument »

Koncepce

Znak ChrudimPlán rozvoje sportu města Chrudim 2022-2030
1.5 DOTAČNÍ PODPORA A ROZVOJ SPORTOVNÍCH AKTIVIT viz dokument »
Znak ChrudimAalborgské závazky města Chrudim (2009)
1.1 formulování společné vize pro udržitelné město nebo obec viz dokument »
1.2 přizvání všech sektorů místní společnosti k efektivní účasti v rozhodovacím procesu viz dokument »
1.3 naše rozhodnutí budou otevřená, transparentní a zodpovědná viz dokument »
1.4 efektivní partnerskou spolupráci se sousedními obcemi, ostatními městy a obcemi a dalšími sférami veřejné správy viz dokument »
2.1 posílení místní Agendy 21 nebo jiných procesů pro místní udržitelnost a jejich nasměrování k samému srdci místní samosprávy viz dokument »
2.2 stanovení cílů a časových schémat v rámci Aalborgských závazků a zajištění a sledování monitoringu Aalborgských závazků viz dokument »
10.2 posílení mezinárodní spolupráce měst a obcí a vytvoření místní odezvy globálním problémům v partnerství s místními samosprávami, komunitami a ostatními relevantními subjekty viz dokument »
Znak ChrudimAdaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017)
3.2 Zaměřit podporu a rozvoj přírodních ploch ve městě na snížení dopadů klimatické změny viz dokument »
TISK
i