Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Rozbalit všechna
+

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2017 Roky realizace
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj B Podpora domácího kompostování města Chrudim
5. Projekt probíhá
ÚPR 3 769 000 3 769 000 2017
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území B Územní studie krajiny ORP
projekt - neurčené stádium
ÚPR 1 800 000 1 800 000 2017

nová investice

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2017 Roky realizace
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) Projektové dokumentace ZŠ - infrastruktura základních škol
2. Schválený záměr
OIN 450 000 450 000 2017
D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování Úpravy č.p. 29 pro Městskou policii
5. Projekt probíhá
OIN 4 000 000 4 000 000 2017

oprava/​rekonstrukce

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2017 Roky realizace
D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování čp 29 - úpravy pro MP
3. Schválená fiše s dokumentací
0,4
OIN 25 000 000 2017
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) MŠ Strojařů - rekonstrukce hlavních rozvodů vody
5. Projekt probíhá
odd. inv. 1 500 000 2017
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) B MŠ Strojařů - rekonstrukce rozvodů elektřiny
projekt - neurčené stádium
OIN 2 000 000 2 000 000 2017
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) MŠ Sv. Čecha - rekonstrukce podlah
projekt - neurčené stádium
odd. inv. 300 000 300 000 2017
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) ZŠ Školní náměstí - rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni
5. Projekt probíhá
OIN 1 000 000 1 000 000 2017
Vytvořeno v systému DataPlán NSZM

Projekty - editace

TISK
i