Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Vysvětlivka: »Projektový zásobník ... +
tisk
i

Rozbalit všechna
+

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2022 Roky realizace
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj B DUR protipovodňová opatření Stromovka
projekt - neurčené stádium
0,5
ÚPR 500 000 2022

nová investice

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2022 Roky realizace
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Fotovoltaika na fotbalovém stadiónu Novoměstská a sportovištích V Průhonech
projekt - neurčené stádium
0,5
OŠK, ÚPR 1 700 000 1 700 000 2022
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů C Parkování Požárníků - zpracování společné dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
projekt - neurčené stádium
0,4
OIN 350 000 350 000 2022
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech)
A.2 Rozvíjet cestovní ruch
B PD Dům přírody Železných hor - expozice a vnitřní vybavení, včetně zajištění externí administrace veřejné zakázky na PD
projekt - neurčené stádium
1,0
OSM 500 000 500 000 2022
D.2 Zajistit efektivní řízení města a úřadu prostřednictvím moderních metod – kvalitně fungující a komunikující úřad Protipovodňový varovný a informační systém
projekt - neurčené stádium
0,4
OIN 12 432 500 12 432 500 2022
D.1 Zajistit zdravé financování - účelně a hospodárně nakládat s finančními prostředky a majetkem města a jím zřizovaných organizací bez nezodpovědného zadlužování Přístavba hasičské zbrojnice Markovice
projekt - neurčené stádium
0,4
OIN 4 500 000 4 500 000 2022
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Transporta Chrudim - odstranění vrtův rámci sanačních prací
projekt - neurčené stádium
0,4
OIN 2 620 900 2 620 900 2022
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Výstavba kanalizace Medlešice
5. Projekt probíhá
0,5
OIN 50 000 000 50 000 000 2022-2023
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru Topolská
projekt - neurčené stádium
OIN 7 500 000 7 500 000 2022

oprava/​rekonstrukce

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2022 Roky realizace
C.1 Podporovat kvalitní školství a vzdělávání (Chrudim Athény východních Čech) ZŠ Školní náměstí 238 - výměna střešní krytiny
projekt - neurčené stádium
0,1
OIN 4 600 000 4 600 000 2022
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví Chrudimská beseda - oprava technologie výtahu
projekt - neurčené stádium
0,3
OIN 400 000 400 000 2022
B.3 Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území Oprava kašny Brussel v Husově ulici
5. Projekt probíhá
0,4
OIN 3 762 571 3 762 571 2022
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Oprava lávky L20 v ulici Moravská
projekt - neurčené stádium
0,4
OIN 10 500 000 10 500 000 2022
C.2 Vytvářet širokou nabídku kulturních, společenských, sportovních a volnočasových aktivit; zachovat kulturní dědictví Oprava opláštění radnice čp.1 - staré radnice, Resselovo náměstí
projekt - neurčené stádium
0,1
OIN 4 750 000 4 750 000 2022
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Parkoviště Dr. Milady Horákové
projekt - neurčené stádium
0,7
OIN 2 340 000 2 340 000 2022
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Rekonstrukce elektroinstalace budovy MěÚ Pardubická ul. čp. 67
projekt - neurčené stádium
0,2
OKT, OIN 5 467 000 5 467 000 2022
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Rekonstrukce ulice Česká - úsek Slovenská - Družstevní - Topolská
projekt - neurčené stádium
0,7
OIN 11 600 000 11 600 000 2022

jiný typ

Cíl ! Projekt Stádium přípravy projektu Průměr hodnocení udržitelného rozvoje *) Odpovědnost Předpokládaný celkový rozpočet Finance 2022 Roky realizace
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Energetický audit nebo ISO 50.001
projekt - neurčené stádium
0,3
ÚPR 900 000 900 000 2022
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj PD kanalizační přípojky Medlešice
projekt - neurčené stádium
0,3
OIN 850 000 850 000 2022
C.3 Formovat komplexní síť zdravotních a sociálních služeb PD rekonstrukce objektu a vybudování zázemí azylového domu s ošetřovatelskou službou v Tovární ulici
projekt - neurčené stádium
0,4
OIN 650 000 650 000 2022
B.2 Zajistit ve městě dopravu podporující kvalitní život občanů Plán mobility, dopravní průzkumy
projekt - neurčené stádium
1,0
ODP 1 500 000 1 500 000 2022
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Řešení energetických úspor na majetku města - FOM
projekt - neurčené stádium
0,6
ÚPR 1 000 000 1 000 000 2022
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské práce
projekt - neurčené stádium
0,3
ÚPR 3 450 000 3 450 000 2022
B.1 Zajistit kvalitní životní prostředí s důrazem na udržitelný rozvoj B Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chrudim
5. Projekt probíhá
0,6
OŽP 200 000 200 000 2020-2023
Vytvořeno v systému DataPlán NSZM

Projekty - editace

TISK
i